Čo je vlastne požiar?

Pojem horenie možno definovať ako chemickú, oxidačno-redukčnú reakciu, pri ktorej horľavá látka reaguje s oxidačným prostriedkom, mení svoje základné chemické vlastnosti a pri tejto reakcii sa uvoľňuje teplo a vyžaruje svetlo.

Podľa zákona je požiarom každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku alebo životnom prostredí, následkom ktorého je usmrtená alebo zranená fyzická osoba či uhynuté zviera. Požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

Nebezpečenstvá požiaru

Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti. Často je to zle udusený ohorok cigarety, neodborne vykonaná elektroinštalácia alebo porucha samotného elektrospotrebiča.
Dnešný moderný Svet si nevieme predstaviť bez rôznych drobných elektrospotrebičov, ktoré sú nie vždy umiestnené na vhodnom nehorľavom podklade, nechávame ich bez dozoru nepretržite zapojené v zásuvkách. Nebezpečným zdrojom požiaru môžu byť aj nabíjačky malých akumulátorov, ktoré pri poruche môžu explodovať. V čoraz krutejšom konkurenčnom boji, najmä v čase krízy, to môže byť aj podpaľač.

Odborná príprava
Užívateľské hodnotenie: / 4
SlabéDobré 
Napísal Ado Kamen   
Streda, 26 Október 2016 00:00

Pozývame Vás na - Školenie - odbornú prípravu

„Projektovanie, inštalácie, opravy a kontroly Elektrickej požiarnej signalizácie“

s možnosťou pripojiť sa k spoločnej registrácii zhotoviteľov do zoznamu registra HaZZ.Predbežný termín / podľa ponuky, alebo individuálne
/podľa počtu a záujmu prihlásených/

predbežne prihlasujte iba počty osôb mailom 
/meno, bydlisko, dátum narodenia/

Záujemcovia o registráciu prinesú notárom overené splnomocnenie na účely registrácie -  formulár na vyplnenie pošleme mailom, alebo si môžete stiahnuť zo stránky www.eps.sk - sekcia skolenie

Notárom overené splnomocnenie priniesť osobne.
Povinná registrácia sa vzťahuje na
zhotoviteľa systému EPS, ktorý pred prvým zabudovaním do stavby zaregistruje požiarntechnické zariadenie, čiže EPS na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR

(zhotoviteľ je ten, ktorý systém EPS zabuduje do stavby a uvedie do prevádzky, čiže firma)

Tí, ktorí nemajú záujem o spoločnú registráciu, zaregistrovať nami ponúkané systémy EPS budete môcť aj neskôr.
Materiály potrebné k registrácii budú k stiahnutiu na našej webovej stránke.

 

Témy:
 1. skrátený výklad právnych predpisov
 2. základná charakteristika prvkov EPS  / konvenčné, adresovateľné / vývoj, použitie v praxi
 3. Ústredne a pripojiteľné prvky
  - konvenčné ústredne
  - inteligentné ústredne 2 - 4 slučkové
  - inteligentné ústredne 1 slučkové pre malé aplikácie
  - prehľad pripojiteľných komponentov
 4. Navrhovanie, inštalácie, opravy a vykonávanie predpísaných kontrol – STN P CEN TS 54-14
 5. Konfigurovanie ústrední /
  - automatická adresácia
  - manuálna adresácia
  - popis a radenie prvkov do zón a nastavenie parametrov priamo z dotykovej obrazovky, s pripojenou PC klávesnicou, alebo za pomoci PC software
 6. Sieťovanie ústrední a tabla obsluhy
 7. Diagnostika pripojených zariadení priamo na dotykovej obrazovke
 8. praktická príprava (individuálne podľa dohody na mieste inštalácie)

 

 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok 2024-07-19 09:42:01 Type: E_STRICT Msg: Non-static method JResponse::sendHeaders() should not be called statically File: /home/tr015300/www_root/libraries/joomla/environment/response.php Line: 206